Firma LAS-PROJEKT s.c. założona została w 2005 r.

Naszym pomysłem na działalność było połączenie wiedzy i doświadczenia z zakresu urządzania lasu, nauk przyrodniczo – leśnych oraz informatyki. Podstawowym przedmiotem działalności są szeroko rozumiane usługi związane z leśnictwem. Specjalizujemy się w pracach inwentaryzacyjnych oraz projektowych związanych z urządzaniem lasu, ochroną przyrody, małą retencją, budownictwem drogowym. Na potrzeby projektowe wykonujemy mapy sytuacyjno – wysokościowe, obsługę geodezyjną inwestycji, pomiary powykonawcze.

Prawie dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży leśnej pozwala nam podjąć się praktycznie każdego zadania związanego z tematyką leśną. Jesteśmy w stanie pełnić kompleksową obsługę nadleśnictw pod względem urządzeniowym i geodezyjnym.